lycka01_450px

Mental Styrka

Mental Träning är en väl beprövad metod för att påverka sitt tanketillstånd och utveckla sina mentala resurser. Metoden som  sådan är väl dokumentrad och fullt etablerad i idrottsvärlden som verktyg för framgång.

De positiva effekter som avslappningsövningar och Mental Träning ger har på senare år vetenskapligt bekräftats i ett flertal forskningsrapporter och undersökningar.
Mest namnkunnig i detta sammanhang torde vara Neuropsykologen och forskaren Prof. Richard Davidson vid University of Wisconsin som under flera år bedrivit forskning för att neurologiskt försöka beskriva lycka. Han har visat att enkel Mental Träning bland annat ger en ökad aktivitet i vänster frontallob, den plats i hjärnan som har samband med positiva emotioner. Detta förklarar varför människor som tränar Mental Träning eller mediterar ofta känner sig gladare, positivare och mer harmoniska.

Läs mer på University of Wisconsin >>

I Sverige är det främst fil. Dr Lars-Eric Uneståhl som bedrivit forskning. I en nyligen gjord studie kunde han slå fast att det hormon som  används för att bestämma biologisk ålder hos en individ, DHEA-s - hormonet, ökar hos personer som tränar Mental Träning.

Läs mer här Tänk rätt och bli sju år yngre >>

Kunskapen om hur du kan träna din mentala förmåga spelar således en stor roll när du vill må, fungera och prestera bättre, både i vardagslivet och i yrkeslivet, som medarbetare eller ledare.Vanliga effekter av Mental Träning


Mental Träning är en systematisk och långsiktig träning av mentala processer. Det syftar till att ge mental styrka, balans, inre lugn och målfokusering för att må, prestera och fungera bättre. Nedanstående effekter är vanligt förekommande hos personer som tränar Mental Träning.

  • Ökat lugn och bättre koncentrationsförmåga
  • Mindre oro, stress och spänningsproblem
  • Mer energi och förbättrad upplevd hälsa
  • Ett mer positivt tänkande, fler glada dagar
  • Bättre immunförsvar
  • Snabbare återhämtning vid sjukdom
  • Hjälp mot smärta
  • Sänkt blodtryck
  • Ett klarare tänkande
  • Ökad livsglädje

Mental Träning kan utövas av alla!
sign_mental traning
question

Kan du bli en anledning
till att andra mår bra...

p_021