pm_logo450

matchpix2


Koncept för utveckling av yrkesrollen

Personligt Mästerskap® är ett koncept med metoder som syftar till utveckling av yrkesrollen på ett djupt och bestående plan. Det gynnar kreativitet, kvalitet och samarbetsförmåga och leder till förbättrade resultat, både professionellt och privat.

En yrkesroll, vilken som helst, består alltid av minst två delar. En teknisk kompetens och en social kompetens, där förmågan att samverka med andra är det bärande elementet. Denna del av yrkesrollen sätts ofta på undantag, man tänker på den som en medfödd förmåga som man har eller inte har, man är som man är, så att säga.

Detta är en felaktig utgångspunkt, en social förmåga kan både identifieras och tränas och har en avgörande påverkan på ett teams resultat. En hög teknisk färdighet kan inte komma till sin rätt om inte den sociala färdigheten är utvecklad. 

Att utveckla sin sociala färdighet handlar i första hand om självinsikt och en uppmärksamhet på vilken roll man själv spelar i olika sammanhang. Allt du gör och inte gör påverkar din omgivning. Det är denna förmåga som gör vinnaren till vinnare.Tjänster

Gemensamt för alla våra program är att de syftar till att stärka det Personliga Mästerskapet och utveckling. Organisationer utvecklas därför att individerna i dem utvecklas.

Utvecklingsprogram för ledare

Program med Axiologisk Ledarprofil, individuella återföringar, e-lektioner och Mental Träning som löper över 9-12 månader. Det är ett "On-the-job-training-program" som ger specifika, strategiska resultat, kopplat direkt till företagets mål. 

Utvecklingsprogram för medarbetare
Program för teamutveckling. Innehåller Axiologisk Samarbetsprofil, individuella återföringar, e-lektioner och Mental Träning som löper över 9-12 månader. Liksom ledarprogrammet är det ett "On-the-job-training-program" som ger specifika, strategiska resultat, kopplat till mål. 
tjanster


p_088

Program för
Mental Träning ingår i:

pm_logo180

CD
gro_06