p_011

Nyckeln till att lyckas bättre ligger i ditt sätt att tänka

Individer är olika. De tänker på olika sätt. Axiologi är den vetenskap som studerar hur människor tänker. Hur vi värderar omvärld, människor och oss själva.

Hur individer jämför saker och ting och hur de värden som uppfattas antingen motsvarar eller förvränger verkligheten.

Att värdera är att prioritera. Det är att välja en sak framför en annan. Det är att tänka på människor och saker i förhållande till varandra och bestämma att en är bättre än en annan. Alla personer ger högre värde till vissa egenskaper och lägre till andra.

Allt vi ser tilldelar vi värden efter ett konsekvent mönster som är unikt för var och en av oss. Axiologin kartlägger och ger värden för sex olika tankecentra. Tre handlar om vårt sätt att uppfatta omvärlden och tre om hur vi uppfattar oss själva.

Våra tankemönster kan hjälpa oss men också hindra oss att komma fram till omdeömesgilla och riktiga beslut. Att förstå sitt eget tankemönster är att förstå vad du överbetonar i ditt uppfattande av omvärlden och dig själv. Medvetenheten ökar din förmåga att fatta rätt beslut, att  kommunicera bättre genom att beskriva saker med fler eller djupare perspektiv. Den ökar även förståelsen för hur andra kommunicerar och upplever olika situationer.
Hur tänker Du?


Det sägs att vi tar 40 000 beslut vaje dag. De flesta går helt automatiskt. Andra kräver eftertanke. En del sker under stor press. Hur kommer vi fram till ett underlag för våra beslut?

95% av alla de beslut vi tar görs enligt vanemönster och helt utan reflektion. De flesta tankar är således slumpmässiga, repetitiva och irrelevanta. Att olika människor tänker på olika sätt är bekant för oss alla. Vi blir till och med förvånade över vilka skillnader som kan finnas mellan vårt eget sätt och andras. Att vissa saker som är viktiga för oss själva verkar oviktiga för andra.

Ibland leder detta till konflikter lika starka som den sympati känsla vi kan får för dem som tänker som vi själva gör.

I en enkel modell startar vårt tänkande med situationsuppfattningen. Av allt det som händer runt omkring oss fastnar vi för vissa saker. Till exempel en persons reaktioner, en vacker utsikt, en otrevlig situation som kräver vårt ingripande eller en känsla av att mötet vi deltar i är helt meningslöst. Allt detta är en del av vår situationsuppfattning som vi snabbt, oftast oreflekterat gör en analys av. Slutsatsen blir något slags beslut. Stort eller litet.

Grunden för alla dina beslut ligger i ditt sätt att tänka. Axiologi ger svar på hur du
tänker och urskiljer olika karatäristika i det du ser och ger därmed förutsättningar för att fatta klokare beslut.
Tanketillståndet påverkar ditt tänkande

Förmågan att använda dina tankecentra varierar med ditt tanketillstånd som i sin tur beror av hur pressad eller avslappnad du är.

I relaterande tänkande är du avslappnad, utan press från andra och kan därför ta till dig andras tankar och idéer. 

I reflekterande tänkande är du ensam och använder ditt vanliga tnakmönster men du är medveten om att du ska ta hänsyn till andras tankar, idéer och åsikter.

I automatiskt tänkande arbetar du med "autopiloten" inkopplad. Det är ditt vardagliga tillstånd då du tar beslut baserat på din erfarenhet och ditt vanliga sätt att tänka.

I försvarande tänkande känner du dig pressad eller hotad. Du måste stå upp för dina viktigaste värderingar. Här kan du höra dig själv säga saker du inte brukar eller skapa situationer som du senare ångrar och måste förklara för andra.

Läs om hur du effektivt kan påverka ditt tanketillstånd >>
sign_axiologi


Mer om Axiologi:

 


Som du tänker-så handlar du!

blindspots_cover
pdf


Hur
tänker Du...
question
...när Du inte tänker
på hur Du tänker?