beha2


Fatta klokare beslut

Människor har olika sätt att tänka, vissa ser detaljerna, andra ser sakerna i stort. Vissa tycker resultatet är viktigast, andra prioriterar vägen dit. Hur vi tänker påverkar allt vårt beslutsfattande. Det är lika självklart som det låter, men kompliceras av att det mesta tänkandet sker omedvetet!

Vi hjälper människor att fatta klokare beslut, privat och professionellt, genom att skapa medvetenhet om det egna tänkandet.

pm_logo450

Läs mer här >>

aktuellt

"Personligt MÄSTERSKAP

 har blivit som en drog"


therese4

theresesign_190

Therese AlbrechtsonNyckeln till att lyckas bättre
ligger i ditt sätt att tänka !

blindspots_cover"Framgångsrikt Ledarskap
handlar om att känna sig själv
och dem man ska leda"

 - Bengan Johansson


partners